Aby zapewnić poprawne działanie wszystkich funkcji strona fineuro.com.pl wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies). Dowiedz się więcej. OK

FINEURO TO SKUTECZNA I PEWNA KSIĘGOWOŚĆ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE! - PLATFORMA MOBEVO       https://fineuro.podatek.biz

Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy z naszym biurem. Udostępniamy za darmo platformę dla przedsiębiorcy ułatwiającą współpracę i kontakt z biurem oraz bezpłatne wystawianie faktur sprzedaży. Biuro Rachunkowe FINEURO to rzetelna i kompleksowa obsługa firm. Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne prowadzące działalność na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jak również spółki rejestrowane w Sądzie - jawne, z ograniczoną odpowiedzialnością wpisane do rejestru przedsiębiorców. Prowadzimy księgi rachunkowe stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów gospodarczych.     Zanim podejmiesz decyzję...                                                                

 

 

Aktualności - Podatki

Od 2017 roku VAT-UE będą składane tylko za miesiąc i elektronicznie

Od 2017 roku VAT-UE będą składane tylko za miesiąc i elektronicznie

Obecnie informacje podsumowujące VAT-UE składa się, co do zasady, za okresy miesięczne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. Wyjątki od tej zasady ustawodawca zawarł w art. 100 ust. 4 ustawy o VAT. Stosownie do tego przepisu informacje te w sytuacjach wskazanych w tym przepisie mogą być składane za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Informacje te mogą być także składane w formie elektronicznej za okresy miesięczne lub kwartalne odpowiednio do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Natomiast informacje podsumowujące w obrocie krajowym VAT-27 (składane przez dostawców towarów i świadczących usługi objęte odwrotnym obciążeniem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT) składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia deklaracji VAT, tj. do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiły te transakcje. Jeżeli zatem podatnik składa deklaracje VAT za okresy miesięczne, również informację VAT-27 składa za takie okresy. Jeśli deklaracje VAT składa kwartalnie, także VAT-27 składa za okresy kwartalne.

Od 1 stycznia 2017 r. mają nastąpić zmiany w art. 100, art. 101 i art. 101a ustawy o VAT (w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT).

Przewidują one objęcie obowiązkiem składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji podsumowujących VAT UE oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym VAT-27 (dotyczy informacji składanych przez dostawców towarów i świadczących usługi objęte odwrotnym obciążeniem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8), a także korekt tych informacji. Informacje te będą składane za okresy miesięczne.

Zniesione ma być też prawo do składania tych informacji za okresy kwartalne.

Zasady składania informacji podsumowujących za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostały określone w przepisach Ordynacji podatkowej.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 95 z dnia 28.11.2016

 

Coprytight © 2014-2022 - biuro rachunkowe Nowa Huta - księgowa Kraków