Aby zapewnić poprawne działanie wszystkich funkcji strona fineuro.com.pl wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies). Dowiedz się więcej. OK

FINEURO TO SKUTECZNA I PEWNA KSIĘGOWOŚĆ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE! - PLATFORMA MOBEVO - https://fineuro.podatek.biz

 

Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy z naszym biurem. Udostępniamy za darmo platformę dla przedsiębiorcy ułatwiającą współpracę i kontakt z biurem oraz bezpłatne wystawianie faktur sprzedaży. Biuro Rachunkowe FINEURO to rzetelna i kompleksowa obsługa firm. Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne prowadzące działalność na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jak również spółki rejestrowane w Sądzie - jawne, z ograniczoną odpowiedzialnością wpisane do rejestru przedsiębiorców. Prowadzimy księgi rachunkowe stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów gospodarczych. Zanim podejmiesz decyzję...

Doradztwo

Rejestracja Firmy

Zanim podejmiesz decyzję o założeniu swojego biznesu musisz przemyśleć kilka istotnych kwestii.

Jednoosobowo czy team?

Firmę możemy prowadzić w następujących formach:

  • indywidualnej działalności gospodarczej,
  • spółki cywilnej,
  • spółki jawnej,
  • spółki partnerskiej,
  • spółki komandytowej,
  • spółki komandytowo-akcyjnej,
  • spółki akcyjnej
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

W celu podjęcia najlepszego rozwiązania zachęcamy do wcześniejszego spotkania w siedzibie Biura Rachunkowego FINEURO w Krakowie.

Zestawienie istotnych cech spółek

źródło: Gazeta Podatkowa

 

Podstawowe cechy spółek

 

SPÓŁKA CYWILNA

SPÓŁKA JAWNA

SPÓŁKA PARTNERSKA

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

SPÓŁKA Z O.O.

- brak podmiotowości prawnej, spółka nie jest odrębnym podmiotem od wspólników

- odrębny podmiot prawa, jednostka organizacyjna wyposażona we własny majątek

- odrębny podmiot prawa wyposażony w osobowość prawną

- brak statusu przedsiębiorcy, nie podlega ewidencjonowaniu,

wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podlegają wspólnicy - osoby fizyczne,

- posiada status przedsiębiorcy,
podlega wpisowi do KRS - koszt uzyskania wpisu - 500 zł (lub 250 zł)

- posiada status przedsiębiorcy,
podlega wpisowi do KRS - koszt uzyskania wpisu - 500 zł

- brak opłat przy zgłaszaniu zmian przez wspólników - osoby fizyczne do CEIDG

- koszty zgłaszania zmian do KRS w szczególności:

  • 350 zł od wniosku o zmianę danych podmiotu,
  • 140 zł złożenie rocznego sprawozdania finansowego

- wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania zaciągnięte w ramach spółki

- wspólnicy odpowiadają solidarnie ze spółką za jej zobowiązania, jednakże wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika tylko w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna

- partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe m.in. w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. Umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej (art. 95 K.s.h.)

-komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, a odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej; Przy tym jest on wolny od odpowiedzialności  w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki

- wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, odpowiedzialność mogą ponosić członkowie zarządu na zasadach określonych w art. 299 K.s.h. oraz art. 116 Ordynacji podatkowej

- spółki cywilne, jawne z udziałem osób fizycznych oraz partnerskie nie mają obowiązku przestrzegania przepisów ustawy o rachunkowości, obowiązek taki powstanie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro

- spółka komandytowa i z o.o. niezależnie od osiąganych przychodów zobowiązania jest prowadzić pełną księgowość, dlatego też m.in. należy sporządzać roczne sprawozdania finansowe i składać je w KRS (opłata 140 zł)

- posiada NIP, REGON,

- jest odrębnym podatnikiem VAT,

- nie jest podatnikiem podatku dochodowego; każdy ze wspólników płaci podatek dochodowy od zysków osiągniętych ze spółki

- jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych

 

Forma opodatkowania

Bardzo ważną decyzją przed rozpoczęciem działalności gospodarczej jest wybór formy opodatkowania. Wybraną przy rejestracji działalności formę opodatkowania będzie można zmienić dopiero po zakończeniu roku podatkowego, czyli po 31 grudnia. Na zgłoszenie zmiany formy opodatkowania przedsiębiorcy mają czas do 20 stycznia nowego roku podatkowego. Jeśli zmiana nie zostanie zgłoszona w tym terminie, wybraną formę naliczania podatku należy kontynuować w kolejnym roku podatkowym.

Ponieważ od tej decyzji zależy wysokość płaconych podatków zachęcamy do konsultacji w tym temacie. Nasi eksperci przybliżą zalety i wady poszczególnych sposobów płacenia podatków.

Optymalizacja podatkowa jest niezwykle istotnym elementem generującym oszczędności w firmie, a zatrzymane środki poprawiają wynik finansowy.

Wybór określonej formy opodatkowania ma wpływ na rodzaj prowadzonej ewidencji. Każda forma opodatkowania podlega innym procedurom rejestracji osiąganych dochodów i kosztów. Pracochłonność prowadzonych ewidencji ma wpływ na cenę usługi księgowej.

 

Podatek VAT

Eksperci Biura Rachunkowego FINEURO w Nowej Hucie przygotują wnioski rejestracyjne VAT-R oraz udzielą niezbędnych informacji dotyczących wyboru okresu rozliczeniowego (miesięcznego lub kwartalnego) najbardziej optymalnego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Niektóre grupy podatników mogą zrezygnować z opodatkowania VAT (obrót roczny do 150 tysięcy złotych). Czy warto być VAT-owcem?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, pomożemy podjąć Ci tą decyzję i wybrać najlepsze rozwiązanie.

 

Kasa fiskalna

Rokrocznie Minister Finansów wydaje nowe Rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych. Coraz szersza grupa podatników jest zobowiązana do instalacji urządzenia fiskalnego. Jak otrzymać zwrot za instalację kas fiskalnych? Jaką kasę fiskalną wybrać aby spełniała nasze oczekiwania? Jakie należy dopełnić formalności aby nie stracić ulgi na instalację kasy fiskalnej?

Zadaniem doradców Biura Rachunkowego FINEURO w Krakowie jest pomoc w tym zakresie.

Coprytight © 2014-2022 - biuro rachunkowe Nowa Huta - księgowa Kraków